Elektronikk og sifre

Hva er et kontrollnummer?

Et kontrollnummer eller kontrollsiffer, beregnes ut fra et annet tall. Dette sifferet brukes til å verifisere eller kontrollere om tallrekker som personnummer, kortnummer og kontonummer er korrekte. En kontrollsifferalgoritme blir brukt for å regne ut hva kontrollnummeret er.

Kontrollnummer på 3 til 4 siffer

CVC koden bak på kredittkort og bankkort blir ofte kalt et kontrollnummer og gjør du et raskt søk på internett er det denne koden du får flest treff for. Denne tresifrede koden har mange navn. Om den består av tre eller fire siffer varierer fra en kortutsteder til en annen i likhet med plassering på kortet.

Denne koden må du oppgi for å verifisere kortet ditt, spesielt når du betaler over nett eller telefon. Du bør derfor verne ekstra godt om denne koden, for i gale hender kan den bli misbrukt. Hvis noen får tak i den i tillegg til et par ting til kan de bruke kortet ditt til å handle varer under ditt navn.