Kredittkortets historie

Kredittkort skiller seg fra debetkort ved at kortutsteder låner ut penger, eller gir kreditt, til deg som bruker kredittkortet. Dermed behøver du ikke å ha dekning på kontoen for å kjøpe varer eller tjenester. Kredittselskapet gjør opp regningen med brukerstedet på kortbrukerens vegne som i tur vil motta en faktura, normalt én gang i måneden.

USA var først på banen

De første kredittkortene var i sirkulasjon allerede på 1920-tallet, men da bare tilknyttet én enkelt butikk. I 1949 kom det et vendepunkt med Diners-kortet som kunne brukes flere steder. Diners ga kortbrukeren kreditt, fakturerte kunden og sørget for at selskapene fikk sin betaling. Akkurat slik dagens kredittkort opererer. Diners-kortet i seg selv ble en realitet i New York i 1949. Frank McNamara hadde gått fra lommeboken sin hjemme og var derfor ikke i stand til å betale for middagen sin. Dette fikk han til å tenke at det ikke burde være nødvendig for folk å være begrenset til hvor mye penger de har i lommeboken. Neste gang han spiste på samme restaurant presenterte han et lite kort og betalte med en signatur. Selv om kortet fort ble en suksess, hadde McNamara selv ikke tro på at populariteten ville opprettholde seg og solgte seg ut av selskapet.

Utviklingen videre

I 1951 var det så mange som 20 000 Diners Club korteiere. Et tiår senere ble kortet som først var i papp, erstattet med plast. I 1958 kom også American Express med sitt først kort laget i plast. Produktet deres var et lilla betalingskort for reise- og underholdningsutgifter. Det tok ikke lang tid før American Express innførte kredittkort også i andre land. Innen fem år ble rundt 1 million kredittkort brukt på cirka 85 000 forskjellige brukersteder både innenfor og utenfor USA. Først på 1990 tallet, ekspanderte selskapet bruksområdene for kredittkortet, så det kunne gjelde for «alt».

Kredittkort nå til dags

Fra 1959 trengte ikke lenger kunder å betale hele fakturaen ved forfall, dette var nytt og ble først introdusert av MasterCard. Dette kan bli sett på som en vinn-vinn situasjon for kortutstederne og korteierene. Kredittgiverne tjener ekstra kroner når kundene pådrar seg rentekostnader, mens kundene på sin side får en større fleksibilitet i pengebruken sin.

MasterCard og Visa er de to største kredittkortselskapene i Norge i dag og disse kan brukes over hele verden. I og med at det er kredittkortselskapet som står for betalingen er det også de som gjør opp med brukerstedet om varen ikke ankommer når den skal eller er ødelagt. Ellers fungerer kredittkort perfekt som en nødløsning hvis det er litt for lenge til lønning når du har en regning som forfaller, du er på ferie og minibanken sluker bankkortet ditt, eller du trenger å reserve en sum penger på et kort når du leier bil. Disse tilfellene og flere er eksempler på når du vil være glad for at du har et kredittkort på lur.