Hvordan bestemmes renten på lånet?

Her på Fairlån kan du sammenligne ulike lån og finne det lånet som har lavest effektiv rente. Lånet med lavest effektiv rente er det billigste lånet å ha. Men hvordan bestemmes denne renten, og hvilke faktorer påvirker rentenivået?

Hvordan bestemmes rentesatsen?

Banken som utsteder lånet velger rentesatsen. Rentene låntaker betaler på lånet, er bankens primære inntektskilde. Derfor vil banken gjerne sette renten så høyt som mulig, for å tjene så mye som mulig på å låne ut penger. Heldigvis for oss kunder, er det stor konkurranse blant bankene. Alle bankene er selvsagt avhengige av å tiltrekke seg kunder. Derfor prøver hver enkelt bank å tilby så konkurransedyktige rentesatser som mulig, slik at vi skal velge akkurat den banken i stedet for å gå til en konkurrent. Én av faktorene som påvirker rentesatsen på et lån, er altså graden av konkurranse mellom lånetilbyderne.

Renten er avhengig av sikkerheten på lånet

En bank som låner ut penger, er naturligvis avhengig av at kundene betaler disse pengene tilbake på et tidspunkt. For å sikre seg mot at folk låner penger og lar være å betale tilbake, tar mange banker sikkerhet i for eksempel en bolig, eller i en bil. På den måten har banken sikret seg økonomisk hvis låntaker ikke klarer å betale tilbake lånet i tide. Banken kan nå tvangsselge boligen eller bilen som det er tatt sikkerhet i, og dermed få tilbake pengene som ble lånt ut.

Men mange banker tilbyr også lån uten sikkerhet i noe salgbart objekt. Forbrukslån, kredittkort og SMS-lån er typiske eksempler på slike lån uten sikkerhet. Vi forstår da at dette er mer risikabelt for banken, som nå må stole på at du betaler tilbake, uten noen mulighet for å tvangsselge dine eiendeler. Denne risikoen vil banken kompenseres for i form av større inntekt. Derfor setter banken opp renten på lånet når det er snakk om lån uten sikkerhet. Altså er bankens risikonivå en annen viktig del av vurderingen når rentesatsen på et lån skal bestemmes.

Sånn får banken penger

Til slutt må vi huske på at bankene også må låne penger i utgangspunktet, før de kan låne ut til kunder. Banker låner typisk fra sentralbanken, Norges Bank. Norges Bank har en rentesats som kalles styringsrenten, som er den rentesatsen banker må betale for å låne penger av sentralbanken. Man hører ofte om styringsrenten i media når det avholdes rentemøter. På rentemøtene bestemmer sentralbanken hva styringsrenten skal være. Når denne går opp, blir det dyrere for bankene å låne penger. Derfor setter bankene som oftest da også opp rentene til kundene sine, slik at ikke banken skal tape penger. Derfor er også nivået på styringsrenten en faktor som spiller inn på lånerentene som forbrukerne tilbys på sine lån.

Sikre deg den laveste renten

Nå som vi forstår hvordan rentesatsen settes, kan vi se på de praktiske betydningene av dette. Kort fortalt er det viktig for forbrukere å holde seg oppdatert på rentene på sine egne lån. Slik kan man passe på at man til enhver tid har det lånet som er best egnet for ens egne behov, med lavest mulig effektiv rente. Her på fair-laan.no kan man enkelt og greit få denne oversikten uten å måtte undersøke hvert enkelt lån på egenhånd.