Vi i Fairlån har utarbeidet en lånekalkulator slik at du enkelt kan regne ut akkurat hvor mye lånet vil koste deg. Alt du behøver å gjøre er å fylle ut lånebeløp, effektiv rente og løpetiden på lånet. (OBS! Det er viktig at du bruker den effektive renten fremfor den nominelle renten, den nominelle renten vil gi deg et feil bilde av kostnadene du kan forvente). På en-to-tre får du oversikt over hvor mye lånet vil koste deg hver måned.

Det er viktig å ha en oversikt over hvor mye lånet faktisk kommer til å kreve av deg hver måned. Innen du tar et lån bør du være helt sikker på at du kommer til å klare å betjene lånet hver måned.

Mange får for seg at jo lenger løpetid de velger, desto billigere blir lånet. Dette stemmer ikke helt. Lånekalkulatoren vil vise deg at lengre løpetid vil gi lavere månedlige innbetalinger, men totalt et høyere beløp å betale. Dermed er det alltid lurt å velge så høye månedlige nedbetalinger som økonomien tillater deg.

 

Regn nøye før du låner og sett opp budsjett

Dersom du tar opp et lån du ikke klarer å betjene, tar det ikke lang tid før du står i dypt vann. Derfor anbefales det alltid at du regner nøye på om du faktisk har råd til å ta opp lånet eller ikke. Dette hjelper lånekalkulatoren deg med. Videre kan du sette opp et budsjett, med hjelp av oversikten du får opp med kalkulatoren. På den måten kan du sikre deg billigst mulig lån for deg selv. Her kan du lese mer om budsjett.

 

Eksempel på hvordan lånekalkulatoren kan brukes

Ola Nordmann ønsker å ta opp et lån på 70 000 kroner. Han blir tilbudt en effektiv rente på 14% og en løpetid på 2 år. Ved hjelp av kalkulatoren kan Ola se at de månedlige nedbetalingene vil ligge på 3360,90 kroner og at han totalt kommer til å betale 10 661,64 kroner i renter. Totalt å betale vil dermed bli 80 661,64 kroner.

Men Ola Nordmann får også et tilbud om et lån med 12 måneders løpetid. Med dette lånet vil de månedlige betalingene bli vesentlig høyere, på 6 285,10 kroner. Dermot vil total rente synke kraftig, helt ned til 5 421,18 kroner. Totalt å betale vil bli 75 421,18 kroner.

Det Ola Nordmann lærer ut av det er at dersom han velger en kortere løpetid vil det lønne seg i det lange løp. Men det er kun dersom han klarer å holde seg til de månedlige nedbetalingene. Videre vil dermed Ola sette opp et budsjett for å se om han faktisk har mulighet til å betale over 6 000 kroner ned på lånet i måneden. Dersom budsjettet viser at økonomien hans strekker til, vil lånet med den kortere løpetiden være det desidert beste tilbudet for Ola Nordmann.

 

Kom i gang du og

Kom i gang i dag du også. Så fort du har fått tilbud fra forskjellige långiver kan du sette i gang med lånekalkulatoren som første steg. Se hvor mye lånet du er tilbudt vil koste deg og sett opp et budjsett. Først etter dette er gjort kan du ta et fornuftig valg om du skal godta tilbudet eller ikke.